Ochrona antykorozyjna

Firma JT S.A. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów, zbiorników
oraz konstrukcji stalowych. Poprzez montaż specjalistycznych urządzeń czynnej ochrony katodowej powierzchnia chronionego metalu staje się katodą, na której zachodzą reakcje redukcji, natomiast nie zachodzi utlenianie metalu, czyli korozja.

 W zakresie ochrony katodowej oferujemy:

 • budowę, remonty i modernizację systemów i instalacji ochrony katodowej,
 • wykonywanie pomiarów w instalacjach elektrycznych z zakresu ochrony katodowej,
 • wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony katodowej gazociągów, ropociągów i zbiorników podziemnych w tym pomiary potencjału i oddziaływania obcych instalacji na konstrukcję chronioną,
 • specjalistyczne pomiary i badanie obiektów chronionych-metodą DCVG, ocenę szczelności izolacji rur o średnicach do 1400 mm oraz powierzchni płaskich przy stosowaniu standardowego napięcia 24 kV lub innego uzgodnionego,
 • połączenia kabli miedzianych ze stalą metodą "PIN BRAZING" pozwalającą na zgrzanie łącznika z elementem stalowym w czasie około 1,5 sek. bez powodowania naprężeń i zmiany struktury stali.
 • pomiary grubości ścianki gazociągu.

Inwestycje zrealizowane z zastosowaniem ochrony antykorozyjnej:

 • gazociąg w/c DN 500-Włocławek-Gdynia-odcinek Pszczółki-Wiczlino,
 • gazociąg ś/c DN 300-Aleje Jerozolimskie przy budowie drogi S2 Konotopa- Puławska w Warszawie,
 • gazociąg w/c DN 300-Piotrków Trybunalski-Rawa Mazowiecka.

Posiadane uprawnienia, certyfikaty:

 • Urząd Dozoru Technicznego w zakresie technologii lutowanie twardego PIN BRAZING. Protokół kwalifikowania technologii lutowania nr: 27/C/153/1066.
 • Certyfikat egzaminów lutowaczy-BRAZING CERTIFICATE wystawione przed Urząd Dozoru Technicznego.