Zakończone zadania

 • Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urzadzeń i instalacji gazowych bloku parowo-gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urzadzeń i instalacji gazowych bloku parowo-gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.Kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych na Tłoczni Gazu Ciechanów w zakresie wymiany dwóch zaworów kulowych DN 900 na gazociągu tłocznym na polu zaworowym TUCO 2 i jednego zaworu kulowego DN 1200  na gazociągu wylotowym z Tłoczni Gazu INWESTOR: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.
 • Budowa gazociągu Lwówek-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną  do jego obsługi obejmującego: etap II - gazociąg Krobia-Odolanów.               INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. 
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica-Polkowice-Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice – Żary podetap Gaworzyce – Żary województwo lubuskie.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.
 • Budowa stacji pomiarowej Q=125 tys m3/h w miejscowości Płock wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN 400 w ramach przyłączenia do sieci gazowej Gaz-System S.A.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Rembelszczyzna 
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. 
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.; ZLECENIODAWCA: PGNiG Technologie S.A.
 • Budowa instalacji membranowej do odzysku helu  na strumieniu gazu produktowego przez kopalnie gazu ziemnego Kościan – Brońsko. Etap II budowa instalacji membran. 
  INWESTOR: PGNiG S.A., ZLECENIODAWCA: ATREM S.A.
 • Budowa gazociągu w/c wraz ze stacją pomiarowa w/c o przepustowości Q=4000m3/h oraz chromatografem dla zasilania budynku usytuowanego przy ul. Bydgoskiej w miejscowości Świecie. 
  INWESTOR: PSG Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku.
 • Wykonanie inspekcji tłokami pomiarowymi rurociągów DN 150 pomiędzy OGG-Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin”.
  INWESTOR: PGNiG Warszawa oddział w Zielonej Górze.
 • Remont gazociągu w/c DN 500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Włocławek I wraz z przekroczeniem rzeki Kamieniczki w miejscowości Kamienica, gm. Dobrzyń nad Wisłą. 
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM oddział Gdańsk
 • Remont gazociągu relacji Oświęcim-Szopienice w Imielinie-wykonanie robót budowlanych-etap I.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM oddział Świerklany
 • Przyłączenie do sieci przemysłowej urządzeń i instalacji gazowej z dwóch bloków gazowych znajdujących się na terenie elektrowni EDF Toruń S.A zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Gdańsk.
 • Budowa gazociągu w/c wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach inwestycji „Budowa bloków Gazowych GT 50 przy ul. Ceramicznej w Toruniu”
  INWESTOR: EDF TORUŃ S.A.
 • Budowa gazociągu w/c relacji Brodnica-Nowe Miasto Lubawskie-Iława
  INWESTOR: PSG Sp. z o.o. oddział Gdańsk.
 • Budowa gazociągów w/c w ramach projektu Unijnego pn.: „Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno-Młynowo-Mławki k. Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin. 
  Część I-Budowa gazociągu w/c relacji Młynowo-Mławki
  Część II-Budowa gazociągu w/c relacji Szczytno-Rybno etap II
  INWESTOR: PSG Sp. z o.o oddział Gdańsk.
 • Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego Wronów
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Warszawa
 • Budowa gazociągu ś/c w miejscowości Garcz, Chmielno, Zawory
  INWESTOR: PSG oddział Gdańsk
 • Budowa gazociągu w/c DN 500 MOP 8,4 Mpa na odcinku węzeł Gałów-węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) Taczalin-Radakowice-Gałów-Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A., ZLECENIODAWCA: ZRUG ZABRZE S.A.
 • Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Stanisławów, część północna i część południowa.
  INWESTOR: PSG Sp. z o.o. oddział Mińsk Mazowiecki
 • Wykonanie prac towarzyszących prowadzonych w ramach inspekcji tłokami pomiarowymi gazociągu w/c DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Gdańsk na odcinkach Płoty-Koszalin, Koszalin-Reblino, Reblino-Reszki realizowanej przez firmę Rosen Europe b.v
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A., ZLECENIODAWCA: ZRUG ZABRZE S.A., 
 • Gazyfikacja gmin Chęciny-Sitkówka-Nowiny, etap II.
  INWESTOR: PSG Sp. z o.o. oddział Tarnów
 • Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Warzyce-Gorlice   teren miasta Jasła.
  INWESTOR: PSG Sp. z o.o. oddział Tarnów.
 • Wykonanie prac związanych z diagnostyka gazociągu DN 500 relacji     Odolanów-Adamów.
  INWESTOR: ROSEN EUROPE B.V
 • Wykonanie prac budowlanych i montażowych oraz dostawę kotłowni w ramach zadania "Projektowanie i  dostawę i wykonanie stacji Redukcyjno-Pomiarowej (ms) wraz z przyłącze gazu dla Orlen Włocławek Projekt".
  INWESTOR:  ORLEN S.A., ZLECENIODAWCA: SNC-Lavalin i INTERGAZ Sp. z o.o.
 • Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego Wronów.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Warszawa
 • Rozbudowa węzła Odolanów-etap I, dostosowanie do pracy na ciśnieniu 8,4 MPa i połączenie węzła z nowym gazociągiem Gustorzyn-Odolanów  DN 700 INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 na odcinku węzeł Lasów-Tłocznia Jeleniów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) Taczalin-Radakowice-Gałów-Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Wrocław
 • Rozbudowa sieci sanitarnej w Milanówku (etap III-2) realizowana w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury sanitarno- kanalizacyjnej Gminy Milanówek.
  INWESTOR: Urząd Miasta Milanówek 

  

 • Budowa gazociągu w/c, gazociągów ś/c wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia "Gazyfikacja na terenie gmin Małogoszcz i Włoszczowa" Etap I
  INWESTOR: PSG Sp. z o.o
 • Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych PKN Orlen S.A. znajdującego się w bloku elektrowni zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Wiklinowej.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Gdańsk
 • Przeprowadzenie Inspekcji tłokami gazociągu w/c DN 700, MOP 5,5 MPa, relacji Hołowczyce-Rembelszczyzna na długości 147 km
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Warszawa
 • Roboty budowlane oraz dokumentacja projektowa dla zadania pn.:” odbudowa punktów pomiaru potencjału ochrony katodowej gazociągu DN 100/80 Koźmin” INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Warszawa
 • Budowa 4 stacji SOK w miejscowości Tarnów
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.
 • Inspekcja tłokami gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 Mpa relacji Skwierzyna-Barlinek na długości 36,050 km-opracowanie projektu techniczno-organizacyjnego inspekcji gazociągu.
  INWESTOR: Rosen Europe b.v
 • Inspekcja tłokami gazociągu w/c  DN 500 MOP 6,3 Mpa, relacji Lubliniec-Częstochowa, na długości 54,652 km-wraz z opracowaniem projektu techniczno-organizacyjnego inspekcji gazociągu.
  INWESTOR: Rosen Europe b.v
 • Inspekcja tłokami gazociągu w/c DN 1000, MOP 8,4 MPa, relacji Odolanów-Wierzchowice na odcinku 30 912 m.
  INWESTOR: Rosen Europe b.v
 • Remont gazociągu w/c DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Płońsk-Uniszki Zawadzkie II oraz DN 200 MOP 5,0 MPa relacji Płońsk-Uniszki Zawadzkie
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Rembelszczyzna  
 • Naprawa i zabezpieczenie systemu paliwowego Hydrant pod płytami postojowymi samolotów na lotnisku Chopina w Warszawie
  INWESTOR: Przedsiębiorstwo Państwowe PORTY LOTNICZE
 • Budowa gazociągu w/c DN 500 MOP 8,4 MPa o długości ok.65 km relacji Jeleniów-Dziwiszów.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Wrocław.
 • Renowacja magistrali wodociągowej DN 100/800 w ciągu Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Jesionowej (Michałowice) do Al. Tysiąclecia (Pruszków).
  INWESTOR: MPWiK S.A.
 • Budowa magistrali wodociągowej DN 300 w ul. Przyczółkowej w Warszawie
  INWESTOR: MPWiK S.A.
 • Wykonanie przyłącza gazowego dla budowy drugiej wanny szklarskiej do produkcji szkła bezbarwnego w przedsiębiorstwie Stolzle Częstochowa.
  INWESTOR: Huta Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.
 • Modernizacja SRP Mirków-Hydral i przebudowa SRP Wrocław Mirków
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Wrocław
 • Przebudowa gazociągów: średniego i wysokiego ciśnienia w ramach budowy południowej obwodnicy Warszawy S-2 odcinek od węzła "Konotopa" do węzła Lotnisko.
  INWESTOR: BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A.
 • Modernizacja gazociągu w/c DN 350 MOP 3,2 relacji Piotrków Trybunalski-rzeka Warta, miasto Piotrków Trybunalski odc. I
  INWESTOR : MSG Łódź
 • Budowa gazociągu Włocławek -Gdynia DN500 PN=8,4 MPa Pszczółki-Wiczlino. Odcinki: gazociąg w/c DN 500 na terenie gminy Żukowo, gazociąg w/c DN 500 na terenie gminy Szemud, gazociąg w/c DN 500 na terenie miasta Gdynia  wraz z próbą hydrauliczną specjalną dla odcinków wymienionych powyżej oraz elementami ochrony katodowej oraz Gazociąg Włocławek-Gdynia DN500 MOP 8,4 MPa Pszczółki Wiczlino-budowa węzła Wiczlino.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddział Gdańsk
 • Budowa Magistrali wodociągowej DN 1200 w ul. Modlińskiej w Warszawie.
  INWESTOR: MPWiK S.A.
 • Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci gazowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zakres prac obejmował: budowę układu przyłączeniowego, budowę gazociągu w/c DN 400 MOP 5,5 MPa, oraz budowę dwóch stacji gazowych regulacyjno-pomiarowych (o parametrach maksymalnej przepustowości Q=118000 oraz Q=110000 oraz maksymalnym ciśnieniu dolotowym MOP  5,5 MPa).
 • Budowa gazociągu Włocławek - Gdynia DN 500, MOP 8,4 MPa,  odc. Toruń-Lisewo wraz z przeprowadzeniem próby hydraulicznej.
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A
 • Budowa drogi ekspresowej S-8, Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia". Przebudowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia.
  INWESTOR: WARBUD S.A.
 • Budowa gazociągu w/c DN 300 / 200, PN 6,3 MPa, L=10,3 km relacji Gacki-Pińczów wraz z zespołem śluz nadawczo odbiorczych w miejscowości Kowala oraz stacją redukcyjno-pomiarową I stopnia o przepustowości Q = 5000m3 / h i śluzą odbiorczą w miejscowości Pińczów,
  INWESTOR: GASKON S.A.
 • Budowa otwartego Pola Pomiarowego dla Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Gminie Strachówka koło Mińska Mazowieckiego. INWESTOR: Fundacja Fundusz Współpracy-Jednostka Finansująco-Kontraktująca.
 • Podłączenia do sieci gazowej kompleksu obiektów „Złote Tarasy".Budowa gazociągu i przyłącza gazowego w rejonie ul. Emilii Plater, Złotej,   Jana Pawła II i Dworca Centralnego PKP w Warszawie,
  INWESTOR: MSG Sp. z o.o.