Aktualne zadania

 • Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urzadzeń i instalacji gazowych bloku parowo-gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.
 • Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu gazociągu Oświęcim-Kęty
  (odcinek Grójec- Bielany; etap Ib-IV)
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.
 • Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu gazociągu Oświęcim-Kęty (odcinek Grójec-Bielany;etap Ia)
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.
 • Budowa gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn DN 1000 MOP 8,4 Mpa 17,3 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastruktura niezbędną do jego obsługi INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.
 • Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu gazociągu Oświęcim-Kęty (odcinek Bielany-Kęty; etap VII,VIII)                                                 
  INWESTOR: OGP GAZ-SYSTEM S.A.