Aktualności

< COVID 19 - PRIORYTETY JT S.A.
13.05.2020

PRACE BUDOWLANE - GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK PÓŁNOCNY.


Firma JT S.A. rozpoczęła prace budowlane na zadaniu pn.: "BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW  PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTW: MAZOWIECKIEGO, PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO,TJ. GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK PÓŁNOCNY".